top of page

Nu har vi glädjande nyheten att berätta vi är i fullgång med projekteringen av ca 23st exklusiva radhus i Eskilstuna. Planerad säljstart kommer vara under hösten 2022.

 

För mer info så är ni välkomna att kontakta oss.

.

Borsökna - Eskilstuna

  • Detaljplanen är lagakraftvunnen och nu arbetar vi med projekteringen.

     

bottom of page