Vi kommer under hösten 2022 börja säljstarten för 20st lägenheter.  Mer info kommer under våren.

Borsökna - Flerbostadshus

  • Detaljplanen är lagakraftvunnen och nu arbetar vi med projekteringen.