top of page

Två huskroppar i trä anpassar sig till naturmark och gata. Generösa takterrasser, balkonger och privata uteplat- ser omger alla sidor av huskropparna. Illustration upprifrån med angränsande skogsparti i bakgrunden. Platser för cykelparkeringar finns både ute och inne och är placerade så att de inbjuder till användandet av cykel. Alla balkonger har generöst med soltimmar.

 

Lägenheterna har en spridning på 1-5 rums lägenheter vilket ger förutsättningar för olika sorters boende och en större social mix. Husen rymmer parkering för de boende i ett garage under mark. Garaget har sin infart från sidan av ett av husen. Detta ger en bilfri utomhusmiljö som istället kan användas till att skapa andra kvalitéer.

Sollentuna - Väsjön

  • Just nu arbetar vi med detaljplanen samt projekteringen till ca 36st bostäder som beräknas byggstartas under 2025-2026.

     

bottom of page