top of page

Fastigheten Bista 1:189 ligger vid infarten till Bålsta och innehåller 5 lokaler. Lokalernas ytor varierar mellan 120-280 kvm och kommer med hjälp av en solcellsanläggning bli självförsörjande för el till värme, varmvatten och utebelysning. Tack vare sin placering har fastigheten ett perfekt skyltläge i första rondellen när du kör in mot Bålsta!

Bista 4:7 Hus 3

  • 634 kvm uthyrningsyta

bottom of page